Breadcrumb

Használati feltételek

KÉRJÜK, A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET 

Bevezetés

E webhely (www.santenhungary.hu) tulajdonosa és üzemeltetője a Santen Oy („Santen”), amely finnországi irodáiból irányítja Finnországban és Magyarországon folytatott tevékenységét. Ezt a webhelyet arra tervezték, hogy a webhely látogatói (a továbbiakban: „Ön” vagy „felhasználók”) számára általános információkat kínáljon a Santen tevékenységeiről az alábbiakban leírtak szerint, bemutassa a Feltételeket (az alábbi bekezdésben meghatározottak szerint), illetve más, a hatályos törvények és rendeletek által megkövetelt információkat biztosítson.

E webhely használatát ezen webhely használati feltételei („Feltételek”), illetve a Santen webhelyére vonatkozó Adatvédelmi irányelvek  szabályozzák. A webhelyre való belépéssel vagy más módon történő használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta és megértette, hogy erre a webhelyre a jelen Feltételek vonatkoznak, az alábbiak szerint, és kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét.

A Santen fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa ezeket a Feltételeket. A módosítások azonnal hatályba lépnek a webhelyen való közzétételt követően. Amennyiben Ön a módosítások hatálybalépését követően is belép a webhelyre, vagy használja azt, az a módosított Feltételek Ön általi elfogadásának minősül.

Licenc és alkalmazási kör

Ezt a webhelyet, annak megjelenésével és tartalmával együtt, beleértve többek között a szöveget, képeket, grafikákat, videofájlokat is, szerzői jog, védjegy, illetve más hatályos törvények és szerződések védik szerte a világon. Ezek a tartalmak a Santen tulajdonában vannak, vagy a Santen licenceli őket. Minden jog fenntartva.

Ezen a webhelyen semmi nem értelmezhető úgy, hogy licencet vagy más jogokat biztosítana a Santen vagy bármely harmadik fél szabadalma, védjegye, szerzői joga vagy más szellemi tulajdonjoga alapján. A Santen bármilyen okból, értesítés nélkül megszüntetheti, megváltoztathatja vagy korlátozhatja a webhely használatát.

A Santen kifejezett előzetes engedélye nélkül e webhely tartalmát nem szabad lemásolni, letölteni, módosítani, terjeszteni, harmadik felek számára hozzáférhetővé tenni, kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást.

Eltérő rendelkezés hiányában a webhelyen található összes védjegyet védjegyjog védi. A Santen ezen a webhelyen megjelenő terméknevei, logói, mintái, szlogenjei és kereskedelmi arculata bejegyzett védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek vagy formatervezési minták, és a hatályos törvények védik őket. Következésképpen minden, az ezeket a jogokat sértő cselekmény szigorúan tilos.

A webhelyen található egyéb vállalat-, termék- és szolgáltatásnevek harmadik felek tulajdonában lévő védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek lehetnek.

Felelősségkizáró nyilatkozat és a felelősség korlátozása

EZ A WEBHELY ÉS AZ ABBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK A JELENLEGI FORMÁJUKBAN ELÉRHETŐK, BÁRMILYEN, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT ARRA NÉZVE, HOGY AZ EZEN A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NAPRAKÉSZEK, PONTOSAK VAGY TELJESEK, ÉS ÖNNEK DÖNTÉSHOZATALKOR VAGY BÁRMILYEN INTÉZKEDÉS MEGTÉTELEKOR NEM SZABAD EZEKRE ALAPOZNIA. EZÚTON ELUTASÍTUNK MINDEN GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ EZEN A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK MEGSZAKÍTÁSMENTESEK LESZNEK, ILLETVE HOGY A WEBHELY VÍRUSOKTÓL, FÉRGEKTŐL, TRÓJAI FALOVAKTÓL VAGY MÁS OLYAN KÓDOKTÓL MENTES, AMELYEK SZENNYEZŐ VAGY ROMBOLÓ TULAJDONSÁGOKKAL BÍRNAK.

A Santen mindent megtesz annak érdekében, hogy e webhely tartalma pontos, teljes és naprakész legyen, azonban a Santen kifejezetten kizár mindennemű szavatosságot vagy jótállást annak pontosságával, teljességével vagy időszerűségével kapcsolatban.

Ugyanakkor a Santen fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül felfüggessze vagy megszüntesse a webhely működését, és a Santen nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért vagy veszteségekért.

Az Ön felelőssége az információk ellenőrzése, mielőtt azokra alapozna. A webhely és az ezen a webhelyen elérhető tartalom használata az Ön saját felelősségére történik. Az Ön felelőssége, hogy lépéseket tegyen a számítógépes vírusok, férgek stb. által okozott károk megelőzése érdekében, és a Santen nem vonható felelősségre az ilyen kártékony elemek által okozott károkért.

A Santen nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet az ezen a webhelyen található információknak vagy magának a webhelynek a használata okoz.

Orvosi vagy szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség kizárása

Az e webhelyen elérhető tartalom a Santen gyógyszerkészítményeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos általános információforrás biztosítását, a tudatosság növelését, illetve a vonatkozó betegségekkel kapcsolatos tudományos és oktatási jellegű információk elérhetővé tételét célozza. Nem célja ugyanakkor semmilyen konkrét orvosi kérdésben vagy ténybeli körülményben orvosi véleményt vagy orvosi tanácsot nyújtani, és nem is szabad alapozni ezekre, vagy ekként értelmezni ezeket. E webhely felhasználói számára kifejezetten javasoljuk, hogy kérjenek orvosi tanácsot – bármilyen, kezelést igénylő állapot fellépésekor haladéktalanul keressék fel orvosukat.

Felhasználóktól érkező információk

A Santen nem köteles e-mailben vagy levélben válaszolni a webhellyel kapcsolatos megkeresésekre. Hacsak a törvény erről másképp nem rendelkezik, illetve Adatvédelmi irányelvünk  másképp nem diktálja, bármilyen megkeresés vagy anyag, amelyet Ön e webhelyen keresztül e-mailben vagy más módon eljuttat hozzánk, beleértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy hasonlót, nem bizalmas és nem védett jellegű információ, és ekként is kezeljük azt.

Adatvédelem

Az ezen a webhelyen begyűjtött személyes azonosító adatok feldolgozása és felhasználása az Adatvédelmi irányelvek, illetve a  Cookie-használati irányelveinket alapján  történik, amelyek hivatkozásként a jelen Feltételek részét képezik. Ha többet szeretne megtudni adatvédelmi gyakorlatunkról, kérjük, küldjön e-mailt az alábbi címre: privacy-emea@santen.com.

Hacsak írásban másként nem állapodunk meg, megköveteljük, hogy a személyes adatokat, amelyeket csapatunk tagjairól és/vagy harmadik felekről átadunk önnek, csak azokra a célokra használja fel, amelyekre ezeket az adatokat közlik Önnel, illetve a hatályos adatvédelmi törvényekkel és rendeletekkel összhangban.

Álláslehetőségek

Örömmel fogadjuk érdeklődését a Santennél meghirdetett állások iránt. A Santen a toborzás vagy alkalmazás során nem diszkriminál faj, szín, vallás, fogyatékosság, nemzeti hovatartozás, életkor, nem, illetve a hatályos szövetségi, állami vagy helyi törvények által védett egyéb jellemzők alapján. Ön tudomásul veszi, hogy azzal, hogy meghívást kap arra, hogy beküldje önéletrajzát vagy szándéknyilatkozatát az e webhelyen közzétett álláshirdetésre, nem jön létre szerződés Ön és a Santen között munkaviszony vagy bármilyen más juttatás céljából. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által a Santennek küldött, foglalkoztatással kapcsolatos bármilyen megkeresés önmagában nem tekinthető állásjelentkezésnek, és nem kötelezi a Santent arra, hogy válaszoljon rá. Amennyiben a Santen érdeklődne Ön mint potenciális jelölt iránt, a megkeresésére adott válaszban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A Santennel kapcsolatos foglalkoztatási lehetőségek megtekintéséhez látogasson el Karrieroldalunkra.  Ahhoz, hogy megtudhassa, hogy a Santen hogyan gyűjti és dolgozza fel személyes adatait toborzási célokból, kérjük, olvassa el Toborzási irányelveink.

Harmadik felek által birtokolt webhelyek és hivatkozások

Az Ön kényelme érdekében harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tehetünk közzé. Az ilyen hivatkozások nem képeznek hozzájárulást a Santen részéről a harmadik féltől származó termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, illetve bármely harmadik fél által birtokolt webhelyek tartalmához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Santen nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek által birtokolt webhelyek tartalmáért, és nem vonható felelősségre semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az ezen webhelyek használatából eredhet. Az ezen a webhelyen elhelyezett hivatkozások révén elérhető webhelyek használata saját felelősségére történik.

Ugyanakkor előzetes írásbeli engedélyt kell kérnie a Santentől, amennyiben ezt a webhelyet közzé szeretné tenni bármely más webhelyen, illetve ha ezt a webhelyet a jelen Feltételekben meghatározottaktól eltérő módon szeretné használni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Santen nem vállal felelősséget az olyan webhelyek tartalmáért, amelyek közzéteszik vagy használják ezt a Santen webhelyet. 

Közösségi média

Az ezen a webhelyen közzétett sajtóközlemények, pénzügyi jelentések és más tartalmak a Santen hivatalos irányelveit és álláspontját tükrözik. A Santen kommunikációs csatornaként használja a közösségi médiát (például LinkedIn, Twitter) legfrissebb hírei és tevékenységei, valamint a külső célközönség számára elérhető karrierlehetőségek közzétételére. A Santen alkalmazottai által a közösségi oldalakon és más hasonló szolgáltatások révén közzétett információk azonban nem tükrözik a Santen irányelveit vagy álláspontját.

Annak biztosítása érdekében, hogy vállalati kommunikációnk összhangban van jövőképünkkel és az érvényben lévő etikai, jogi és szabályozási standardokkal, megfogalmaztunk néhány alapvető iránymutatást, amelyek segítenek önnek megérteni, hogyan tartjuk mi megfelelőnek a Santen közösségi oldalainak a használatát. További információkért kérjük, olvassa el hivatalos Közösségi média felhasználási feltételeinket.

Irányadó jog, joghatóság és elválaszthatóság

A jelen Feltételeket Finnország törvényei szabályozzák, és ezekkel összhangban értelmezendők. A Feltételekkel vagy ezzel a webhellyel kapcsolatban felmerülő, azokkal összefüggő vagy azokra vonatkozó nézeteltéréseket érintő minden jogi eljárás a finnországi, helsinki bíróságok joghatósága alá tartozik.

A Santen nem vállal garanciát arra, hogy a webhelyen szereplő információk helyénvalók, illetve elérhetők más helyeken, ugyanakkor a Santen webhelyének a használata tiltott olyan területeken, ahol a webhely tartalma jogellenes lehet. Mindazok, akik úgy döntenek, hogy a Santen webhelyét nem Magyarországon, hanem más helyeken vagy országokban használják, azt saját kezdeményezésükből teszik, és az ő felelősségük a hatályos helyi törvények betartása.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek tartja, a Feltételek többi rendelkezése korlátozás nélkül hatályban marad. Ebben az esetben a Santen megfelelő módon helyettesítheti a jelen Feltételek bármely érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezését egy olyan érvényes és érvényesíthető rendelkezéssel, amely a lehető legnagyobb mértékben képes elérni az érvénytelen vagy nem érvényesíthető rendelkezés gazdasági, üzleti és más céljait.

Felelősség és törvénysértés

Ön vállal minden felelősséget a webhely használatával vagy a webhely elérésével kapcsolatban, beleértve a Santennel kapcsolatos vagy az ezen a webhelyen keresztül elért más irodalomhoz való hozzáférést is, és lemond a Santen elleni követelésekről vagy keresetekről.
 
Ugyanakkor Ön ezúton garantálja, hogy nem használja ezt a webhelyet az alábbi célokra:
(a) olyan tartalom feltöltése, közzététele, e-mailen való küldése vagy más módon történő továbbítása, amely törvényellenes, káros, fenyegető, gyalázkodó, zaklató, túlbonyolított, rágalmazó, vulgáris, obszcén, becsületsértő, mások magánéletét sértő, gyűlöletkeltő, illetve faji, etnikai vagy más szempontból kifogásolható;
(b) más személyekkel kapcsolatos személyes adatok feltöltése, közzététele, e-mailen való küldése vagy más módon történő továbbítása, ha nem rendelkezik az illető előzetes írásbeli jóváhagyásával;
(c) olyan tartalom feltöltése, közzététele, e-mailen való küldése vagy más módon történő továbbítása, amely sérti bármely fél valamely szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy más tulajdonjogát;
(d) a weboldal használatával kapcsolatos hatályos törvények vagy rendeletek megsértése, beleértve többek között az értékpapírtőzsde által kihirdetett szabályozásokat is; illetve
(e) más felhasználókkal kapcsolatos személyes adatok gyűjtése vagy tárolása.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy megszüntethetjük a webhelyhez való hozzáférését, amennyiben magatartását törvénytelennek, erőszakosnak és a jelen Feltételek szellemével és bármely feltételével összeegyeztethetetlennek találjuk. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot arra, hogy eltávolítsunk minden olyan anyagot, amelyet nem helyénvalónak, törvénytelennek találunk, illetve amelyek bármilyen módon ellentmondanak elfogadott értékeinknek és etikai normáinknak.

Azt javasoljuk felhasználóinknak, hogy amennyiben nem helyénvaló tartalommal találkoznak, azonnal vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen: adrienn.zsigmond@santen.com

Elérhetőség

Ha bármilyen kérdése adódna a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, keressen fel bennünket az alábbi e-mail-címen: adrienn.zsigmond@santen.com.


Utoljára frissítve: 2020. szeptember 24.